Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2015

18:57
0143 b4ac
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
18:56
Teraz, jak ktoś znajomy się znajduję, to ja najchętniej spierdalam. Żeby tylko się nie zastanawiać, co powiedzieć. Żeby nie urazić. Bo nie wiem jak się mówi do ludzi.
— Małgorzata Halber – Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
18:54
18:53
3662 c83a 500
Reposted fromKACHA KACHA viafirewalkwithme firewalkwithme
18:51
18:46
7755 dee5 500
Reposted fromVegelus Vegelus viaAmericanlover Americanlover
18:46
9581 ad35
Reposted fromzciach zciach viaaqq aqq
18:46
2310 b70c 500
18:43
6874 e6e7
Reposted fromlaitcondense laitcondense viatoffifee toffifee

June 19 2015

07:08
I pisz do mnie o wszystkim. Że kawa jest za gorąca i że lodówka zbyt pusta. Że gdy biegłeś na tramwaj, na Konopnickiej, ochlapał Cię czerwony samochód. Ford chyba. I że na sali ktoś śpi w trzecim rzędzie pod oknem, a wykładowca założył krawat sprzed wojny. Że przerwy zbyt krótkie, a papierosy za drogie. Że dzień zbyt szybko mija i czasu za mało by wszystko opowiedzieć.
— znalezione
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaMistaakees Mistaakees

June 13 2015

23:44
3240 7f5e
fajny narząd! 
Reposted fromnathloves nathloves
23:44
Wszystko, co złego się przydarzyło w moim życiu, doprowadziło mnie do tego momentu, w jakim jestem. Nie żałuję. Ciągle się uczę. Na własnych i cudzych błędach.
ciocia ebi: Nie zdążyłam... Żałuję.
Reposted fromciociaebi ciociaebi viacytaty cytaty

June 10 2015

19:21
19:18
19:17
7622 5c01
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viabrokenmyhead brokenmyhead
19:17
0486 b849 500
Lake Garda, Italy  
Reposted fromkanusia kanusia viabrokenmyhead brokenmyhead
19:17
8896 6100 500
SHAPES
Reposted fromfarall farall viabrokenmyhead brokenmyhead
19:15
8170 0702
Reposted fromnimble nimble viabrokenmyhead brokenmyhead
19:15
8859 43e1
Reposted fromchrisi87 chrisi87 viabrokenmyhead brokenmyhead
19:14
The way this photo is done. Like. Technically. Wow.
Reposted fromyouthless youthless viabrokenmyhead brokenmyhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl